All for Joomla All for Webmasters

Новини законодавства за червень 2019 року

Під час здійснення безготівкових розрахунків у гривні оформлювати картку зі зразками підписів не потрібно

Нацбанк урегулював окремі питання здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті.
Відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 25 червня 2019 року № 83 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті».


Йдеться про спрощення в частині розпорядження рахунком завдяки скасуванню вимоги щодо оформлення картки зі зразками підписів. Це суттєво зменшить витрати часу та коштів субʼєктів господарювання на оформлення документів.

НБУ уточнив процедуру зупинення видаткових операцій у разі відкриття рахунку клієнтом, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним або приватним виконавцем. Визначено, що у разі відкриття рахунку клієнтом, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним та/або приватним виконавцем, банк зупинятиме видаткові операції з такого рахунку на суму обтяження та відновить такі операції за рахунком за умови, визначеної Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», у порядку, визначеному внутрішніми процедурами банку.

У Законі зазначено, що відновлення видаткових операцій на рахунках такого клієнта здійснюється у разі, якщо державний/приватний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеної у відмітці про отримання державним/приватним виконавцем повідомлення про відкриття рахунка.

Крім того, з метою виконання банками вимог Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо валютного нагляду за здійсненням переказу коштів у національній валюті на рахунки отримувачів-нерезидентів передбачена можливість повернення банками без виконання розрахункового документа клієнта-платника, якщо ним не заповнено реквізит «Код країни нерезидента» отримувача.
Документ набрав чинності 27 червня 2019 року.

Нацбанк скасував обов’язковий продаж бізнесом валютних надходжень

З метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій Нацбанк скасовує вимогу щодо обовʼязкового продажу валютних надходжень. Норма, яка зобовʼязує підприємців продавати 30 % валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестала діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки протягом 19 червня 2019 року, вже не підлягають обовʼязковому продажу.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління НБУ від 18 червня 2019 року № 78 «Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті». Зокрема, із Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті виключено розділ III «Обовʼязковий продаж частини надходжень в іноземній валюті».

У такий спосіб регулятор продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття всіх валютних обмежень відповідно до поліпшення макроекономічних умов в Україні.

Президент України скасував 61 указ

Президент Указом № 418/2019 від 20 червня 2019 року визнав такими, що втратили чинність, 61 указ щодо різних сфер суспільного життя. Укази охоплюють період із 1991 по 2001 роки.

Зокрема, із дня набрання чинності зазначеним Указом не діятиме Указ Президента від 10 липня 1998 року № 762 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій», яким установлювалося, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії. А до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми, одержані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на праві власності за договорами, посвідченими в установленому законом порядку.

Також втрачають чинність укази Президента України від 21 грудня 1994 року № 785 «Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні», від 12 червня 1995 року № 436 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки», від 19 червня 1995 року № 459 «Про забезпечення управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації», від 12 липня 1995 року № 609 «Про марки акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби», від 15 березня 1996 року № 192 «Про додаткові заходи щодо фінансування потреб національної оборони, правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави» тощо.
Указ набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 17,5 % річних

Правління Нацбанку прийняло рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 17,5 % річних. Це необхідно для убезпечення від інфляційних ризиків, які посилилися з моменту ухвалення попереднього рішення у квітні цього року, та досягнення цілі 5 % у наступному році.

Збереження облікової ставки на рівні 17,5 % схвалено рішенням Правління Нацбанку від 6 червня 2019 року № 392-рш «Про розмір облікової ставки».

Правління Національного банку припускає, що цикл помʼякшення монетарної політики може продовжитися за умови послаблення інфляційних ризиків та стійкого покращення інфляційних очікувань.
Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 18 липня 2019 року.

Прийнято Закон про «промисловий безвіз»

Верховна Рада України 6 червня 2019 року ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання». Прийняття цього документа є умовою ЄС для початку офіційної процедури оцінки готовності України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.

Закон прийнято з метою адаптації національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу.

Зміни внесено до ряду законодавчих актів України.

У Законі України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» уточнено вимоги до національного органу України з акредитації.

Зазначено, що для визначення відповідності національного органу України з акредитації встановленим вимогам, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, оцінює та враховує відповідність органу критеріям, які встановлені національним стандартом, що є ідентичним міжнародному стандарту ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011.
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» доповнено статтею про професійну таємницю. Визначено, що це конфіденційна інформація, одержана чи створена під час виконання призначеними органами завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідних технічних регламентах.

Призначені органи, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їхній персонал зобовʼязані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Також Закон України «Про захист прав споживачів» доповнено вимогами щодо інформування споживачів стосовно певних видів ризику чи продукції, вимогами до змісту інформації про продукцію, щодо порядку дій виробника (продавця) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію, а також виключення положень щодо обовʼязкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації.

У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» уточнено права посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та порядок проведення перевірок характеристик продукції.

Зокрема, відповідні органи мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій із запитами про надання інформації про видачу і відмову у видачі документів про відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених у технічних регламентах, - також іншої інформації, повʼязаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких були залучені відповідні призначені органи та визнані незалежні організації.

Призначені органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації повинні надавати інформацію за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання відповідного запиту.

Також введено новий термін «робочий еталон», що означає еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки.

Змінилися правила зняття готівки

3 червня 2019 року набрала чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62. Документ вносить зміни в Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні, положення яких спрямовані на посилення контролю за готівковими розрахунками.

Відтепер банк спочатку вивчатиме клієнта шляхом аналізу певних критеріїв, а потім вже вживатиме відповідні заходи нагляду.
Відповідно до нового пункту 111-1 вказаної вище Інструкції, банк повинен забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути:
- закупівельний акт;
- закупівельна відомість;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
- кредитний договір;
- договір поставки;
- договір транспортування;
- договір зберігання;
- інші звітні документи.

Також НБУ унормував застосування електронного підпису та електронної печатки у банківській системі України під час здійснення касових операцій відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій повʼязане з виявленням НБУ за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівкових коштів.

Такі зміни відповідають вимогам законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Компанія «Legal Business Assistants» завжди тримає руку на пульсі змін законодавства задля Вашого успіху. Отримуючи правову допомогу у нас, Ви можете бути впевнені, що чинне законодавство завжди на стороні Вашого бізнесу.

Опитування

Які юридичні послуги актуальні для Вас?