All for Joomla All for Webmasters

Новини законодавства за травень 2019 року

Житлово-комунальні послуги: діють нові правила

З 1 травня 2019 року введено в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», який набув чинності ще в кінці 2017 року і з того часу відбувалась підготовка нормативно-правового поля для масштабної реформи в сфері житлово-комунального господарства, через що відкладалась дата його застосування.

Житлово-комунальні послуги

Введено житлову послугу з управління багатоквартирним будинком, яка включає:
- утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;
- купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;
- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.
Комунальними послугами є постачання та розподіл природного газу, постачання та розподіл електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Управління багатоквартирним будинком

Закон вводить нову послугу з управління багатоквартирним будинком, за яку треба платити окремо.
Управителі багатоквартирним будинком мають скласти іспит і отримати сертифікат.
Якщо жильці будинку, в якому не створено ОСББ, не обрали форму управління будинком та управителя, виконавчий орган місцевої ради зобовʼязаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 % загальної площі всіх приміщень багатоквартирного будинку.

Поводження з побутовими відходами

З 1 травня 2019 року діють нові правила надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджені постановою Кабміну від 27 березня 2019 року № 318. Тарифи визначаються окремо за кожною послугою поводження з побутовими відходами та за видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, небезпечні). Формування тарифів на вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів здійснюється з урахуванням витрат за кожною послугою та в розрізі операцій, облік яких ведеться субʼєктом господарювання окремо.

Тепло- та водопостачання

Як Закон про житло-комунальні послуги, так і Закон про комерційний облік тепло- і водопостачання передбачають оплату отриманих мешканцями води і тепла за показаннями загальнобудинкового лічильника. Питання розподілу обʼємів спожитих комунальних послуг між мешканцями багатоквартирних будинків врегульовано наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 № 315. Визначено, що спожиті усіма мешканцями багатоквартирного будинку вода та тепло оплачуватимуться за показниками загальнобудинкового лічильника, але з урахуванням показань квартирних вузлів обліку:
- для будинків, де усі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання;
- для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.
Крім того, в тарифах на тепло врахують до 10% наднормативних втрат, а тарифи на воду будуть залежати від розміру зарплат і курсу валют.

Договори

До 1 травня 2020 року співвласники багатоквартирних будинків (всі власники квартир або інших приміщень в будинку) зобовʼязані обрати модель (індивідуальний або колективний договір) організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг щодо кожного виду комунальної послуги, а комунальники - укласти із такими співвласниками індивідуальні або колективні договори. Якщо модель не обрана, укладатимуться індивідуальні договори про надання комунальної послуги. Електроенергія та газ постачаються виключено на основі індивідуальних договорів.

Відповідальність боржників

Крім того, з 1 травня 2019 року боржникам почнуть нараховувати пеню за прострочку оплати комуналки: пеня встановлюється в договорі і не може перевищувати 0,01 % суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 % загальної суми боргу. Пеня нараховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.
Пеня не нараховується за наявності заборгованості з пільг та субсидій або заборгованості з оплати праці споживача, підтвердженої належним чином.

Контроль якості житлово-комунальних послуг

Споживачі мають право вимагати проведення перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком. Постановою Кабміну від 27 грудня 2017 року № 1145 визначено порядок перевірки відповідності якості надання послуг з постачання тепла і гарячої води, водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором. Якість житлово-комунальних послуг перевіряє виконавець або управитель багатоквартирного будинку за усною, телефонною або письмовою заявою споживача, направленою поштою або на e-mail. У зверненні обовʼязково зазначається прізвище, імʼя та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги. Споживач також має право звернутися до уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання послуг.

З червня 2019 року посилиться контроль за готівковими розрахунками

3 червня 2019 року набирає чинності постанова Правління НБУ від 18 квітня 2019 року № 62, якою вносяться зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Посилення нагляду за здійсненням готівкових розрахунків та веденням банками касових операцій повʼязане з виявленням Національним банком України за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівкових коштів. Крім того, це відповідає вимогам законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Документом включено термін «підроблені банкноти іноземної валюти». Під цим поняттям слід розуміти імітації справжніх банкнот, що виготовлені будь-яким способом, уключаючи промисловий, та які за дизайном і елементами захисту не відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав. До таких банкнот також належать: перероблені банкноти, на яких будь-яким способом (наклеюванням, малюванням, друкуванням) змінені елементи дизайну, зображення, що визначають номінал, рік затвердження/виготовлення зразка, банк-емітент та інші реквізити, і які за зовнішнім виглядом можуть бути сприйняті як справжні банкноти; сувенірні чи рекламні вироби, за дизайном схожі на банкноти, на яких видалені та/або приховані написи, що позначають сувенірні чи рекламні вироби, та імітовані окремі елементи захисту справжніх банкнот.

Документ передбачає обовʼязок працівника банку (філії, відділення), якому надано право підпису касових документів використовувати кваліфікований електронний підпис.

Також передбачена можливість банку використовувати кваліфіковану електронну печатку або вдосконалену електронну печатку.
Клієнт банку, що є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, має право використовувати:
- кваліфікований електронний підпис;
- кваліфіковану електронну печатку або вдосконалений електронний підпис;
- удосконалену електронну печатку.
Фізична особа має право використовувати:
- кваліфікований електронний підпис;
- удосконалений електронний підпис;
- простий електронний підпис.
Відтепер організаційно-методологічні умови застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів повинні відповідати вимогам таких нормативно-правових актів:
- Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
- Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
- нормативно-правовим актам Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України.
Згідно зі змінами, якщо касове обслуговування клієнтів здійснюється з використанням удосконаленого електронного підпису, удосконаленої електронної печатки чи простого електронного підпису, то договір повинен містити умови та порядок (процедуру) визнання учасниками електронної взаємодії електронних документів із використанням відповідного удосконаленого електронного підпису/удосконаленої електронної печатки банку/простого електронного підпису. Договір має також містити умови щодо розподілу ризиків збитків, що можуть бути заподіяні банку (філії, відділенню), клієнту і третім особам у разі використання простого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису або удосконаленої електронної печатки відповідно.

Банк має визначати відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи з використанням кваліфікованих електронних підписів та/або використовувати електронну печатку банку, забезпечувати перевірку та підтвердження електронного підпису/електронної (их) печатки (ок) на касових документах відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України і визначає систему зберігання електронних касових документів, а також систему контролю за виконанням касових операцій.
Зокрема, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути:
- закупівельний акт;
- закупівельна відомість;
- податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку;
- кредитний договір;
- договір поставки;
- договір транспортування;
- договір зберігання та інші звітні документи.

Нацбанк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн. євро на місяць

У межах валютної лібералізації Нацбанк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн. євро на місяць.
Відповідні зміни щодо збільшення ліміту на репатріацію дивідендів затверджено постановою Правління Нацбанку від 7 травня 2019 року № 66 «Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті». Постанова набрала чинності з 8 травня 2019 року.

Змінились підстави блокування податкових накладних

Уряд затвердив зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Постановою від 24 квітня 2019 року № 391 зокрема, визначено ознаки, у разі відповідності яким реєстрація податкових накладних не зупиняється.
Уточнені підстави зупинення реєстрації податкових накладних через невідповідність критеріям оцінки ступеня ризиків: якщо сума ПДВ (крім сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. грн. Також податкові накладні перевірятимуться, якщо одночасно виконуються такі умови:
- загальна сума ПДВ (крім сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, становить більше 400 тис. грн;
- одночасно значення показників D та P мають такі розміри: D > 0,05, P < Pм х 1,4.
Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена вестимуть за новою формою.
Також встановлені форми:
- рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
- рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ.

Уточнено порядок оскарження рішень про блокування податкових накладних.

Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Відмова комісії центрального рівня оскаржується лише у судовому порядку.
Комісії контролюючих органів також приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника ПДВ, а комісія центрального рівня розглядає скарги на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації. Скарги на регіональні комісії розглядає комісія центрального рівня за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Суд скасував постанову про перевірки Держпраці

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2017 року № 295 «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Нагадаємо, цією постановою затверджено порядки здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю.
Відповідне рішення було ухвалено за наслідком апеляційного перегляду справи № 826/8917/17. Окружний адміністративний суд м. Києва у задоволенні позову про визнання незаконною та нечинною постанови Кабінету Міністрів відмовив.

Закон про функціонування української мови офіційно опубліковано

16 травня 2019 року у газеті «Голос України» опубліковано Закон № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної», прийнятий Парламентом 25 квітня 2019 року.
Законом передбачено особливий порядок набрання чинності. Він набуває чинності через два місяці з дня опублікування, крім низки положень, які набувають чинності в різні строки.
Прийнятий Закон спрямований на регулювання порядку застосування української мови як державної в публічних сферах суспільного життя. Дія цього Закону не поширюється на мову релігійних обрядів і на сферу приватного спілкування між особами.
Законодавчим актом встановлено, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно законом.
Закон визначає статус української мови як єдиної державної мови і передбачає обовʼязковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.
Законом встановлено, що кожний громадянин України зобовʼязаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства. Держава організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої змоги.
Володіти державною мовою згідно із Законом та застосовувати її під час виконання службових обовʼязків зобовʼязані:
- вищі посадові особи держави, народні депутати;
- державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування;
- голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- службовці Національного банку України;
- особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
- особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
- прокурори;
- судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя та інші посадові та службові особи.
Законом встановлено вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою, які встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови; рівні володіння державною мовою.

Нацбанк скасував граничні строки розрахунків за низкою експортно-імпортних операцій

У межах валютної лібералізації Нацбанк спростив валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків для експорту робіт, послуг і прав інтелектуальної власності, а також низки операцій з експорту та імпорту товарів, що є важливими, зокрема, для забезпечення обороноздатності країни, належного доступу українців до медичних послуг і розвитку авіаційно-космічного будування.
Зазначені зміни затверджено постановою Правління Нацбанку від 14 травня 2019 року № 67 «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Постанова набрала чинності з 16 травня 2019 року.
Відтепер граничні строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (на сьогодні - 365 днів) не поширюватимуться на такі з них:
- імпорт товарів за державними контрактами з оборонного замовлення;
- імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами Міністерства охорони здоровʼя України із спеціалізованими організаціями, а також імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними (орфанними) захворюваннями;
- імпорт товарів, які використовуються для виробництва космічної та авіаційної техніки та агрегатів;
- експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції;
- експорт робіт, послуг (крім транспортних і страхових послуг та робіт) та прав інтелектуальної власності.
Крім цього, Нацбанк дозволив банкам завершувати валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів після зарахування коштів за акредитив.

Для відкриття виконавчого провадження не потрібно платити авансовий внесок – Конституційний Суд України

Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції положення частини другої статті 26 Закону «Про виконавче провадження» щодо підтвердження сплати для відкриття виконавчого провадження авансового внеску в розмірі 2 % суми, що підлягає стягненню.
Відповідне рішення № 2-р(II)/2019 у справі № 3-368/2018(5259/18) за конституційною скаргою Хліпальської Віри Василівни було ухвалене 15 травня 2019 року.
Скаржниця для початку процедури примусового виконання судового рішення була зобовʼязана сплатити авансовий внесок у розмірі двох розмірів мінімальних заробітної плати, тобто 7 446 гривень. Пані Хліпальська стверджувала, що через свій незадовільний майновий стан так і не змогла реалізувати свого права на примусове виконання судового рішення.
Суд вказав, що держава, створюючи належні національні організаційно-правові механізми реалізації права на виконання судового рішення, повинна не лише впроваджувати ефективні системи виконання судових рішень, а й забезпечувати функціонування цих систем у такий спосіб, щоб доступ до них мала кожна особа, на користь якої ухвалене обовʼязкове судове рішення, у разі, якщо це рішення не виконується, у тому числі державним органом.
Вимога обовʼязкової сплати авансового внеску особою, на користь якої ухвалене судове рішення, як необхідної умови початку примусового виконання цього рішення органом державної виконавчої служби, покладає на цю особу фінансовий тягар забезпечувати функціонування впровадженої державою системи виконання судових рішень. Це не гарантує доступу для кожної такої особи до вказаної системи, отже, не забезпечує в усіх випадках і за будь-яких умов повного та своєчасного виконання цього рішення, його обовʼязковості.
Конституційний Суд України наголошує, що держава має позитивний обовʼязок забезпечувати виконання судового рішення, проте положення частини 2 статті 26 вищенаведеного Закону нівелює сутність конституційного права особи на судовий захист та суперечить положенням Конституції України, тому воно визнано неконституційним і втратило чинність.

Компанія «Legal Business Assistants» завжди тримає руку на пульсі змін законодавства задля Вашого успіху. Отримуючи правову допомогу у нас, Ви можете бути впевнені, що чинне законодавство завжди на стороні Вашого бізнесу.

Опитування

Які юридичні послуги актуальні для Вас?