All for Joomla All for Webmasters

Новини законодавства за квітень 2019 року

З квітня водії не зобовʼязані предʼявляти паперовий примірник автоцивілки

Внесено зміни до Правил дорожнього руху, якими уточнено перелік документів, які підтверджують наявність страхового захисту у власників наземних транспортних засобів.


Відповідна постанова Кабінету Міністрів України № 258 від 27 березня 2019 року набрала чинності з 3 квітня 2019 року.

Згідно з вказаними вище змінами водій механічного транспортного засобу при собі повинен мати чинний страховий поліс (страховий сертифікат «Зелена картка») про укладення договору обовʼязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обовʼязкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії).

Відомості про електронний договір мають підтверджуватися інформацією в єдиній централізованій базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Іноземні компанії можуть відкривати поточні рахунки в банках України

Національний банк дозволив відкривати поточні рахунки юридичним особам-нерезидентам, у тому числі іноземним інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів.

Відповідні зміни передбачено Постановою Правління Національного банку України № 56 від 1 квітня 2019 р., якою в новій редакції викладено Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.

Нова редакція Інструкції діє з 4 квітня 2019 року.

Інструкція регулює порядок відкриття/закриття банками:
- рахунків клієнтів - резидентів і нерезидентів України (фізичних та юридичних осіб);
- кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів;
- рахунків міжнародних фінансових організацій, а також управителя за договором управління майном.

Порядок відкриття рахунків клієнтів спрощено:
1) скасовано подання клієнтами банків під час відкриття рахунків картки зі зразками підписів. Розпорядження рахунком здійснюється на підставі переліку осіб, які відповідно до законодавства мають на це право, та не потребує нотаріального посвідчення;
2) зміна найменування юридичної особи не передбачає закриття діючих рахунків.

Положення документа не містять також режимів рахунків клієнтів (тобто обмежень стосовно проведення операцій з рахунками), а лише визначають деякі особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів.

Банки повідомлять виконавців про відкриття рахунків боржника

Національний банк України визначив механізм повідомлення банками органу державної виконавчої служби або приватного виконавця про рахунки фізичних осіб, внесених до Єдиного реєстру боржників.

Відповідне Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, внесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців затверджено постановою Правління Нацбанку № 60 від 18 квітня 2019 року і набрало чинності з 19 квітня 2019 року.

Цей документ передбачає обовʼязок банків повідомляти виконавців у разі відкриття або закриття рахунка фізичної особи, щодо якої наявна інформація у Єдиному реєстрі боржників.

Визначено, що банк зобовʼязаний перевірити наявність інформації про клієнта-фізичну особу в день відкриття або закриття її рахунка в Єдиному реєстрі боржників. Якщо рахунок відкривається на імʼя фізичної особи, внесеної до цього реєстру, зокрема через відокремлені підрозділи банку, або здійснюється закриття рахунка такою особою, банк зобовʼязаний у день відкриття або закриття рахунка повідомити про це зазначених у Єдиному реєстрі боржників виконавців.

Електронна форма повідомлення про відкриття/закриття рахунка, крім обовʼязкових реквізитів, може містити додаткові технологічні реквізити, які не належать до інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб-боржників.
Для підтвердження достовірності походження та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікована електронна печатка.
Повідомлення в паперовому вигляді до запровадження електронного сервісу інформаційної взаємодії за підписом уповноваженої особи банку надається виконавцю під підпис або надсилається поштою з повідомленням про вручення не пізніше робочого дня, наступного за днем відкриття/закриття рахунку.
Також у додатку до Положення наведено форму повідомлення про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб - боржників у банках України.

Очікується, що Положення сприятиме запобіганню відчуження майна боржником, внесеним до Єдиного реєстру боржників, та посиленню захисту прав і інтересів дітей, покращенню їх матеріального забезпечення у випадках, якщо батьки не дійшли згоди щодо способу утримання дітей і такий спосіб утримання дітей визначається судом.

Опубліковано Кодекс з процедур банкрутства

В «Голосі України» від 20 квітня 2019 року опубліковано Кодекс України з процедур банкрутства, який має бути введено в дію з 21 жовтня 2019 року.
Положення, що визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, вводяться в дію через три місяці з дня набрання актом чинності (Кодекс набрав чинності з 21 квітня 2019 року).

Кодекс складається з 4 книг:
Книга 1. Загальна частина.
Книга 2. Арбітражний керуючий.
Книга 3. Банкрутство юридичних осіб.
Книга 4. Відновлення платоспроможності фізичної особи
Таким чином, вводиться інститут банкрутства фізичної особи.

Цивільний кодекс доповнено новою статтею щодо правових наслідків нездатності фізичної особи виконати свої майнові зобовʼязання і погасити борги. Стосовно фізичної особи, яка є нездатною виконати свої майнові зобовʼязання і погасити борги, може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність і введена процедура реструктуризації боргів боржника або така особа може бути визнана банкрутом у справі про неплатоспроможність із застосуванням процедури задоволення вимог кредиторів за правилами, передбаченими Кодексом.

Разом з тим, протягом 5 років з дня введення в дію Кодексу заборгованість фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сімʼї боржника, реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою.

Склад і розмір грошових вимог забезпеченого кредитора за зобовʼязаннями, які виникли з кредиту в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сімʼї боржника, визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. До розміру вимог такого забезпеченого кредитора не включаються штрафні санкції та пеня.

Визнані господарським судом вимоги забезпеченого кредитора погашаються боржником у розмірі ринкової вартості квартири або житлового будинку, що забезпечує вимоги такого кредитора, яка визначається оцінювачем, визначеним кредитором. Залишок заборгованості такого кредитора підлягає прощенню (списанню).

Нацбанк знизив облікову ставку до 17,5 %

Правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17,5 % річних з 26 квітня 2019 року. Наразі стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5 % дає змогу Національному банку розпочати цикл зниження облікової ставки. Разом з тим Правління бачить ризики, реалізація яких може стати цьому на заваді.

Зниження облікової ставки до 17,5 % ухвалено рішенням Правління Національного банку України від 25 квітня 2019 року № 311-рш «Про розмір облікової ставки».

Розпочинаючи цикл зниження облікової ставки, Правління зауважує, що подальші кроки будуть залежати від реалізації інфляційних ризиків і покращення інфляційних очікувань.
Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 6 червня 2019 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіку.

Компанія «Legal Business Assistants» завжди тримає руку на пульсі змін законодавства задля Вашого успіху. Отримуючи правову допомогу у нас, Ви можете бути впевнені, що чинне законодавство завжди на стороні Вашого бізнесу.

Опитування

Які юридичні послуги актуальні для Вас?